Přihlašovací formulář
Přihlašovací jméno
Přihlašovací heslo
Zapomenuté heslo|Zaregistrovat se
Osobní údajeObjednávkyPorovnáníOblíbenéReklamaceOdhlášení
Zpět

ZÁSADY A PODMÍNKY GDPR

Zásady a podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 

Správce osobních údajů

 

Správcem dle GDPR tj  čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost Eurotech Trade a.s. IČO: 25565524

 Kontaktní údaje :

Sídlo :  Elgartova 12, Brno 614 00, email : brno@eurotech.cz , tel: 00420545246111

 

Správce  je právnickou osobou, která provozuje internetový obchod www.eurotech.cz za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné výdejny  - prodejny Eurotech na ulici Grohova 6, v Brně.  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů: a to v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce , resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

 

Osobními údaji  které zpracováváme jsou :

jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce .

 

Účel zpracování a doba uložení :

1 . Plnění smlouvy , případně jiného závazku, a poskytování služeb mezi Vámi a správcem. Jde o zákonný důvod kdy  Vaše  osobní  údaje  potřebujeme k tomu, abychom s vámi  mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Bez těchto údajú  nemůžeme uzavřít kupní smlouvu a dodat řádně zboží či službu. Tyto  údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

 

2. Plnění zákonných povinnosti a to účetní, daňové a archivační, dále poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům :

     A . Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou  Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let .

       B. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 5 let .

 

3 . Oprávněné zájmy podnikatele a ochrana práv

  1. Údaje potřebné pro účinnou obhajobu v případě sporu – doba archivace údajů 3 roky plus případné trvání sporu.
  2. Oprávněným zájmem Správce  je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Správce  získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Vám jako Účastníkovi .Každá tato nabídka ( sdělení) obsahuje možnost odhlášení , nebo toto zasílání můžete kdykoliv odvolat také tel. či emailem. 

 

4. Jiné -  Marketing,  Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb 

         například zpětné hodnocení nákupu , recenze typu Heureka a podobně -  archivace  maximálně 2 roky nebo do odvolání souhlasu -pro tyto účely je  nutný výslovný souhlas Váš  jako zákazníka

 

U zpracování údajů dle bodu 1-3 my jako Správce plníme svou informační povinnost, a vy jako zákazník odesláním objednávky ( nebo zakoupením zboží na prodejně) potvrzujete , že jste byl seznámen s těmito informacemi o zpracování údajů a že je berete na vědomí. Tyto informace jsou jednak v zápatí na www.stránce eshopu , tak i v obchodních podmínkách a  údaj se Vám zobrazí na inf. liště v košíku i v pokladně a také samozřejmě v písemné podobě na kamenně prodejně ( výdejně) . 

U zpracování údajů dle bodu 4 je ale nutné udělení Vašeho dobrovolného aktivního souhlasu , a před odesláním objednávky se budete moci rozhodnout a bud tento souhlas udělit nebo ne. Pokud nezaškrtnete že souhlasíte,  má se za to , že s ním nesouhlasíte.   Prodej našeho zboží či služeb není udělením tohoto souhlasu nijak podmíněn. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

 

 Po uplynutí lhůt  Správce  Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje a fyzické doklady skartuje.

 

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

 

Z důvodu řádného plnění smlouvy je nutné aby správce předal údaje třetím subjektům – subdodavatelům .  Jedná se o osoby

  1. podílející se na dodání zboží , služeb ,  realizaci plateb na základě smlouvy, ( např. přepravní společnosti, pošta, banka, pojištovna atd)
  2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby spojené  s provozováním e-shopu,
  3. zajistující účetní a daňové služby
  4. zajišťující marketingové služby 
  5. Státní orgány:v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

 

Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné,  mohou nakládat s osobními údaji vždy jen  dle zákona případně  dle uzavřených zpracovatelských smluv a v souladu s GDPR a s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. 

 

Správce nepředává  osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) 

 

Cookies: jde o krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.  Tato stránka používá soubory cookies. shromažďuje je skript společnosti Google Inc., který je umístění ve zdrojovém kódu našich webových stránek. Vaše cookies tak předáme společnosti Google k tomu, aby je anonymizovala. Teprve s těmito anonymizovaný cookies pracujeme my. Anonymizované cookies již nejsou osobními údaji. Samotný proces anonymizace, resp. předání k anonymizaci, je zpracováním osobních údajů, který činíme na základě právního titulu oprávněného zájmu. Pokud nechcete jako  Uživatel cookies používat nebo chcete  aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, je nutné  ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujeteli ale   všechna cookies, nebudete  moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Podmínky zabezpečení

 

Naše společnost jako správce prohlašuje , že  abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme  v souladu s GDPR přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

 

Jelikož nám  velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů tak nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale také jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data a údaje  jsou uložena či archivována  pouze na zařízeních nebo v místnostech  s omezeným, a pečlivě kontrolovaným  přístupem. Přístup k osobním datům mají  jen pověřené osoby.

 

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů

 

Vaše práva jako účastníka související se zpracováním osobních údajů.

 

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 

V případech, kdy jste učinili  Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Dále  máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

 

Pro uplatnění práv má správce  právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má správce  právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv  přijata.

 

Správce  je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Závěr

  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů   jsou příslušné české soudy.
  2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Tyto podmínky platí od 25.5.2018 a správce si vyhrazuje právo  je kdykoliv v budoucnu aktualizovat.

 

Veškeré dotazy , připomínky a námítky ohledně zpracování osobních údajů směřujte prosím na kontaktní email : brno@eurotech.cz  nebo na tel 545246111